HOME » ЗА ИНВЕСТИТОРИ » НОВИНИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

НОВИНИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

БУЛМЕТАЛ отчита 10 пъти увеличение на EBITDA през първото тримесечие на 2024г.

-Приходите на Групата БУЛМЕТАЛ през първите три месеца на 2024г. достигат 21 407 хил. лв., като растат с 10.5% на годишна база;

-EBITDA нараства десетократно до 2 387 хил. лв. през март 2024г.; 

-Нетната печалба на Групата достига 90 хил. лв. спрямо загуба от 2 239 хил. лв. година по-рано; 

-139% ръст в сегмент „Машини“ до 5.5 млн. лв. и 100% запълнен капацитет за 2024 г.

Гурково, 30 май 2024 г. – „Булметал“ АД (БФБ Борсов код: BMTL), водещ доставчик на метални опаковки в България и региона и производител на машини за производство на опаковки с брандовете Cevolani/Zucchini/BIBRa, кани инвеститори и анализатори науебкаст/среща с ръководството на Дружеството на 6 юни 2024 г. от 16:00 часа, относно неодитираните консолидирани резултати към края на първото тримесечие на 2024г.

БУЛМЕТАЛ АД обявява, че на основание чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК е назначен Директор за връзки с инвеститорите

БУЛМЕТАЛ АД обявява, че дъщерното му дружество в Италия Cevolani Italy Srl е сключило търговски договор с клиент от Саудитска Арабия. Предмет на договора е производство и доставка на автоматична линия за производство на трикомпонентни метални опаковки за хранително-вкусовата промишленост.

София, 29 февруари 2024 г. – „Булметал“ АД (БФБ Борсов код: BMTL), водещ доставчик на метални опаковки в България и региона и производител на машини за производство на опаковки с брандовете Cevolani/Zucchini/BIBRA, кани инвеститори и анализатори на уебкаст/среща с ръководството на Дружеството на 6 март 2024 г. от 15:00 часа, относно неодитираните консолидирани резултати към края на четвъртото тримесечие на 2023 г.
адрес за регистрация: 

Представяне на вътрешна информация по чл.17, §1 във връзка с чл.7 от Регламент (ЕС) 596/2014 на ЕП и на Съвета
Одобрен проект по НПВУ: Придобиване на преса за аерозолни рингове

Разкриване на информация по реда на чл.100т във връзка с чл.110, ал.7 от ЗППЦК и чл.24, ал.1, т.1 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор
Вписан нов Устав на дружеството приет на ОСА, проведено на 10.10.2023г.