HOME » ЗА ИНВЕСТИТОРИ » Събития

СЪБИТИЯ

От 17.01.2024 БФБ борса стартира търговия с акцията на БУЛМЕТАЛ АД

Събитието беше отбелязано на официална церемония в БФБ в присъствието на Доц. Д-р Маню Моравенов – изп.директор на БФБ, Г-н Кольо Колев –  мажоритарния собственик на капитала на БУЛМЕТАЛ АД, Г-н Бойко Шойлеков – главен финансов директор на холдинга, екипа на мениджъра на емисията ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ, както и други гости уважили събитието.
Акциите на дружеството започват да се търгуват на основния пазар на Българска фондова борса считано от 17.01.2024 .
Това стана възможно, след като през декември миналата година Булметал АД извърши успешно IPO (първично публично предлагане).
Компанията набра капитал в размер на 8.2 млн. лева (928 хил. акции), подадени от над 100 институционални и индивидуални инвеститори, като делът на институционалните инвеститори надхвърля 80%.
След като приключи публичното предлагане на ценни книжа и емисията на Булметал АД беше успешна, от 17.01.2024 БФБ борса стартира търговия с акциите на БУЛМЕТАЛ АД.