HOME » ЗА ИНВЕСТИТОРИ » ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

БУЛМЕТАЛ АД
Консолидирани Финансови Отчети
31 декември 2021г.

БУЛМЕТАЛ АД
Консолидирани Финансови Отчети
31 декември 2022г.

БУЛМЕТАЛ АД
Одитиран Консолидиран Годишен Финансов Отчет – 31 декември 2020г.

БУЛМЕТАЛ АД
Одитиран Консолидиран Годишен Финансов Отчет – 31 декември 2021г.

БУЛМЕТАЛ АД
Одитиран Консолидиран Годишен Финансов Отчет – 31 декември 2022г.