Актуални обяви

За отдел транспорт

 • водач на товарен автомобил до 12т. реализация в страната;
 • водач на товарен автомобил над 12т. реализация в чужбина Румъния, Гърция, Сърбия;
 1. автобиография;
 2. документи за стаж – трудови книжки и др.;
 3. военна книжка /за мъже отбили военна служба/;
 4. диплома за завършено образование;
 5. карта за извършен предварителен медицински преглед;
 6. свидетелство за съдимост;
 7. сл.бележка за получено БТВ и удържан ДОД по трудови правоотношения през настоящата година;
 8. снимка паспортен формат;
 9. лична карта;
 10. други свидетелства за квалификация, включително:

– валиден документ за правоспособност за водачите на мотокари;

– валиден документ за придобита квалификационна група за ел.техници/ел.монтьори;

– за шофьорите на товарни автомобили (всички документи трябва да са валидни):

Свидетелство за управление на МПС за съответната категория;

Удостоверение за психологическа годност;

Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари или карта за квалификация на водача на МПС;

Контролен талон;

Дигитална карта;

За контакти:  jobs@bulmetal.com;