Новини

Сертифициране

Булметал АД успешно премина одит за ресертифициране по стандарта за системи на управление на качеството ISO 9001:2015 и система за управление EN 15593:2010.

Приключен проект

„Булметал“ АД приключи успешно проект с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на кроненкоркови капачки тип „easy crown – 1 брой“.