Специални декоративни кутии

Подходящи за:
– хайвер, бонбони, дъвки;
– козметика;
– тютюн, цигари, пури;
– грез, автокозметика, кит, хим.продукти;
– сачми и чашки за въздушни пушки


Dimensions/mmDrawing
83 x 64 H 20A
90 x 80 H 18,3
90 x 80 H 22,3
90 x 80 H 28,4
A
94 x 56 H 22,3A
109 x 80 H 25,7A
H 26,7 Ø90
H 32 Ø90
B
H 27,8 Ø103
H 31,8 Ø103
H 49,8 Ø103
C-a, C-b
H 26,6 Ø115
H 35,6 Ø115
D